Estrada

ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE ZAŠTITE NA RAD

Prema Ustavu Srbije svi zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu. Zakonima i brojnim podzakonskim aktima regulisana je problematika zaštite na radu, prava na zaštitu i dužnosti u vezi sa tim, obim zaštite, obaveze poslodavca i dr. Zakonom je određeno da je zaštita na radu sastavni deo organizacije rada i radnog odnosa.

ZAKONSKE MERE ZAŠTITE NA RADU TREBA DA OBEZBEDE

• Da se radna sredina projektuje, izgrađuje i održava tako da uključuje mere zaštite od opasnosti po život i zdravlje radnika;
• Da se radni uslovi prilagode fizičkim i psihičkim osobinama i sposobnostima radnika, a tehnologija i organizacija rada postave tako da radnik obavlja poslove u optimalnom položaju,
• Da radne prostorije budu uredne i opremljene na način koji obezbeđuje zdravu životnu sredinu;
• Da mašine, alati, oprema i druga tehnička sredstva, budu projektovana, postavljena i opremljena na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost radnika;
• Da se opasne materije koje mogu prouzrokovati profesionalna oboljenja ili povrede na radu, mo-gu upotrebljavati samo u uslovima koji obezbeđuju odgovarajuću sigurnost radnika i zaštitu životne sredine;
• Da se sredstva lične zaštite upotrebljavaju samo kada ne postoji mogućnost primene drugih odgovarajućih mera zaštite na radu. ZAKONSKI PROPISI KOJI REGULIŠU PROBLEMATIKU VEZNU ZA ZAŠTITU RADNIKA
• Zatitu pri proizvodnji, prevozu i prometu otrova;
• Zaštitu od jonizujućeg zračenja;
• Zaštitu životne sredine;
• Prava iz penziskog i invalidskog osiguranja;
• Evidenciju iz oblasti zdravstvene zaštite;
• Higijenske i tehničke mere zaštite;
• Mere zaštite na radu za građevinske objekte;
• Lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema;
• Pružanje prve pomoći i organizovanje službe za spasavanje u slučaju nezgode na radu; • Postupak i uslovi vršenja prethodnih i periodičnih pregleda radnika; • Postupak pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad;
• Način izdavanja liste o povredama na radu;
• Posebni propisi koji ragulišu problematiku iz oblasti zaštite na radu po granama delatnosti.

error: Content is protected !!