Estrada

Sa političko-teritorijalnog aspekta zapadnu Evropu čini 6 država

Sa političko-teritorijalnog aspekta zapadnu Evropu čini 6 država a to su: Ujedinjeno kraljevstvo, Republika Irska, Francuska, Belgija, Holandija i Luksemburg. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske je površine od oko 244 000 km2. Izrazito gusto naseljen prostor. Od kontinentalnog dijela Evrope Britansko otočje je odvojeno morskim kanalom La Manš koji povezuje vode Atlantskog okeana sa Sjevernim morem. Ujedinjeno kraljevstvo predstavljaju 4 cjeline i to:

Engleska, Škotska, Vels i Sjeverna Irska. Prema tome, Ujedinjeno kraljevstvo zauzima najveći dio Britanskog otočja tj. Britanski ili Veliki otok i sjeverni dio Irskog otoka kao i niz drugih manjih otoka. Uglavnom, Britansko kopno predstavljeno je u tektonskom smislu kaledonima na sjeveru i hercinidima na jugu. Britanski hercinidi izražavaju sjeverozapadni dio Armorikanskog luka kojem pripada poluotok Bretanja u susjednoj Francuskoj i centralni masiv u južnoj Francuskoj.

Uglavnom, pored paleozojskih stijena ovdje su zastupljene naslage mezozoika i kenozoika. Tokom pleistocenih glacijala veći dio Britanskih otočja bio je pod ledenim pokrovom. Obala ovog područja je izuzetno razvedena jer su zaljevi duboko zavučeni u unutrašnjost otoka. Razlikovati se mogu sa reljefnog stanovišta nizije, pobrđa i planinsko-visoravanski reljef koji dominira na području Velsa, sjeverne Engleske i Škotske. Najviša tačka je Ben Nevis u Škotskoj visok 1343 m.

Nizije su uglavnom koncentrisane u istočnom i jugoistočnom dijelu Engleske. Klima je Atlantska sa manjim godišnjim temperaturnim amplitudama. Na relativno toplu i humidnu klimu ovog područja pored geografskog položaja ovog otočja i dominantnih zapadnih vjetrova bitno utiče glofska struja. Tako da obale u spomenutom području koje se nalaze sjevernije od 50° sjeverne geografske širine ne lede. Velika količina padavina je osnovno klimatsko obilježje kao i velika vlažnost zraka.

Najveće količine padavina čak i preko 400 mm godišnje na Škotskom visočju dok su one daleko manje u južnim priobalnim područjima. Također jerna od specifičnosti s ovog aspekta predstavljaju magle. Krajnji sjever Škotske spada u najmaglovitija područja svijeta. Britanske rijeke su relativno kratki tokovi, najduža je rijeka Severn koja se uliva u Bristolski kanal duga 390 km, zatim Temza pa Hamber i Trend. Upravo zbog transgresije mora nakon pleistocena, ušća i donji tokovi pretvoreni su u estuare (potopljena ušća). Također u Škotskoj su brojni fjordovi, pojave plime i oseke vrlo su izažene kao što je npr. visina plimne amplitude na ušću rijeke Severn koja iznosi i do 13 m. Jezera su najbrojnija u Škotskom visočju zatim na području Lake districta i u Sjevernoj Irskoj. Možemo istaći da je prirodna vegetacija u Velikoj Britaniji velikim dijelom uništena dok je Škotsko visočje potpuno golo.

error: Content is protected !!