Estrada

POREMEĆAJ FUNKCIJE ČULA SLUHA, VIDA I RAVNOTEŽE

1. POREMEĆAJ SLUHA

• Kod rada sa vibrirajućim alatima, na radnik pored vibracija deluje i buka. Međutim sniženje percepcije zvučnih nadražaja u niskim frekvencijama se pripisuje uticaju vibraija, koje se preko kostiju prenose do Kortijevog organa u unutrašnjem uvu. Sa druge strane utvrđeno je da dugotrajno dejstvo vibracija pojačava štetno dejstvo buke, što dovodi do još bržeg i težeg oblika profesionalne gluvoće. 2. POREMEĆAJ VIDA

• Kod obavljanja poslova koji zahtevaju veliku preciznost uz istovremeno dejstvo vibacija zapažena je pojava dvosrukog vida, stvaranja mreže pred očima i slabijeg vida. Pored toga utvrđeno je postojanje izrazitog spazmana krvnim sudovima mrežnjače pod uticajem vibracija. 3. POREMEĆAJ VESTIBULARNOG SISTEMA TROFIČKE PROMENE

1. HIPERKERATOZE, ZARAVNJENJE KOŽNIH NABORA I RAGADE NA KOŽI
2. HIPOTROFIJA I ATROFIJA MIŠIĆA ŠAKE
3. FENOMEN PRAZNIH PRSTIJU – Pri palpaciji jagodica prstiju uočava se nedostatak turgora uz utisak da postoji višak kože na tom delu prsta i osećaj da je kože nalegla na kost distalne falange 4. DUPUYTRENOVA KONKRATURA 3 I 4 PRSTA
5. TENDO-ANGINITIS – Recidivirajući i hronični.
6. GANGRENOZNA STANJA – U najtežim slučajevima. SEKRETORNI POREMEĆAJI 1. HIPO ILI HIPERHIDROZA – Ispoljavaju se u vidu preterano suve kože ili preteranog znojenja šaka.

error: Content is protected !!