Estrada

ANGIONEUROTSKI EDEM GORNJIH DISAJNIH PUTEVA

ETIOPATOGENEZA
U uslovima neadekvatne imunološke odbrane organizma i prisustva potencijalnih senzibilizatora u radnoj sredini kod eksponovanih radnika može doći do pojave angioedema (reakcije patogentski analogne urtikariji), koja se odigrava na submukozi tkiva gornjih disajnih puteva.

KLINIČKA SLIKA
Faringealni angioedem – izaziva otežano gutanje. Laringealni angioedem – izaziva gušenje i kašalj i može neposredno ugroziti život bolesnika.

Angioedem može trajati 1 do 72 sata. Prognoza bolesti je dobra ukoliko se brzo dokaže uzročno posledična povezanost simptoma sa noksama na radnom mestu i usledi promena radnog mesta. Kao komplikacija je moguć anafilaktički šok sa zahvatanjem RES-a, KVS-a, GIT-a i nervnog sistema.

DIJAGNOZA
Radna anamneza – Prisustvo materija na radnom mestu za koje se zna da mogu delovati alergogeno Anamneza bolesti – Prisustvo recidivantnog angioneurotičnog edema gornjih disajnih puteva. Klinička slika Imunološki testovi Povećane vrednosti IgE. Pozitivna kožna reakcija na materijal sa radnog mesta. Pozitivan bronhoprovokacioni test sa istim alergenom (pojava Kvinkeovog edema).

KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE
Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva je jedino oboljenje gornjih disajnih puteva koje se nalazi na listi profesionalnih bolesti u našoj zemlji. Kruterijumi za priznavanje su sledeći:

• Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije – Da je radnik obavljao poslove ili se nalazio na radnom mestu gde postoji ekspozicija alergogenim materijama.

• Klinička slika recidivantnog angioneurotskog edema gornjih disajnih puteva pri ekspoziciji materijama s radnog mesta (potvrđena nalazom specijaliste za uho, grlo i nos)

• Pozitivni kožni testovi na materijale s radnog mesta ili pozitivan specifični IgE u serumu.

error: Content is protected !!