Zanimljivosti

Uzroci oscilacija cijena nafte u posljednjih 30 godina

Proizvodnja i trgovina (time i cijene) pod očitim su utjecajem političkih i vojnih zbivanja štopotvrđuju četiri naftna šoka → političke nestabilnosti uzrokovale su rast cijena nafte o Proizvodnja i trgovina pod utjecajem su ekonomskih kretanja → to potvrđuje pad potražnje, atime i pad cijena uzrokovani azijskom ekonomskom krizom 1990-ih godina te ponovniporast potražnje početkom 2000-ih što uz ograničenu isporuku dovodi do porasta cijena o Zemlje OPEC-a ranije su proizvodile više nego što mogu prodati pa su oscilirale cijene → danasproizvode manje kako bi održali visoke cijene o Nafta danas, osim što je glavni energent, je i glavni svjetski posao s velikim gospodarskim ipolitičkim posljedicama o Među vodećim multinacionalnim kompanijama su i one iz petrokemijske industrije: Exxon, BP,Royal Dutch, ENI… o Uzroci rasta cijena nakon 2000. godine:  pad vrijednosti američkog dolara  pad kamatnih stopa u SAD-u → prelijevanje sredstava u financijski sektor  rast potražnje u SAD-u, Kini i Indiji

SAD dnevno uveze 12 milijuna barela nafte • Kina dnevno potroši 7 milijuna barela (1980-ih godina 1.7 milijuna barela) • Indija dnevno potroši 2.5 milijuna barela  smanjenje proizvodnje OPEC-a kako bi se održale cijene  politička nestabilnost Trgovina naftom o Nafta je danas najznačajnija roba u svjetskoj trgovini što je posljedica neravnomjernograsporeda proizvodnje o Bliski istok ima oko ⅔ svjetskih zaliha, a sa sjevernom Afrikom i iznad 70% zaliha nafte, aobuhvaća samo 2% svjetskog stanovništva zbog čega ima ogromne mogućnosti izvoza o Zemlje OPEC-a imaju 78% zaliha nafte iako u današnjoj proizvodnji sudjeluju s oko 40% o Većina najrazvijenijih zemalja (uz izuzetak UK i Norveške) nema dovoljno nafte za svoje potrebe o Trgovina naftom je u pojedinim zemljama glavni izvor prihoda o Udio nafte u vrijednosti izvoza (1999.):

Saudijska Arabija88% (+ 8% prerađevine)  Nigerija96%  Libija95% (uključujući plin)  Kuvajt89% (uključujući prerađevine)  Venezuela82% (uključujući plin) o Proizvodnja nafte u Hrvatskoj opada i 1998. godine je iznosila oko milijun tona nafte, a istodobnouvoz nafte oscilira i 1998. je iznosio 3.5 milijuna tona nafte o Primjena nafte danas: o gorivo u prometu 59% (45% benzin, 7% dizel, 7% korozin) o grijanje i proizvodnja el. struje 26% o sirovina u industriji 13% (plastika, gnojiva, umjetna vlakna, lijekovi…) o ostalo (maziva i sl.) 2% Uvjeti eksploatacije nafte o Lokacija ležišta nafte je često nepovoljna: o hladna područja (Sibir, Aljaska) o tropske prašume (Indonezija, Nigerija) o pustinje (Bliski istok, sjeverna Afrika…)

o valovito more (Sjeverno more) o Takva lokacija ležišta uvjetuje rast cijena eksploatacije i transporta, a time i konačnu cijenu nafte o Kako bi se unaprijedila eksploatacija i prijevoz, dolazi do razvoja novih tehnologija i to razvojemsatelitskih istraživanja, gradnjom stabilnih platformi, korištenjem supertankera icjevovoda o Problemi koji se očekuju u budućnosti: o nestašica energije zbog iscrpljivanja izvora o porast cijena što će biti problem za nerazvijene o ekološki problemi u svim fazama: dobivanju, transportu i potrošnji

Klikom na zatvarate prozor!