Lifestyle

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ENERGIJA VALOVA o Istraživanja iskorištavanja energije valova su u početnoj fazi o Realizacija je upitna zbog brojnih problema: o pred obalom su valovi slabiji pa bi postrojenja trebalo graditi na pučini što znatnoposkupljuje dobivanje električne energije o problem prijenosa energije na kopno o Prednosti iskorištavanja energije valova: o najveći valovi su zimi, u vrijeme najveće potrošnje o Do danas su izgrađene elektrane na energiju valova u Norveškoj i Švedskoj ENERGIJA VJETRA o Mogućnosti iskorištavanja energije vjetra su velike, ali na ograničenim područjima → potrebnasu područja sa stalnim i jakim vjetrovima te povoljnim reljefnim karakteristika(izloženost vjetru) o Pogodnosti iskorištavanja energije vjetra: o jeftino u usporedbi s ostalim načinima dobivanja električne struje o nema emisije štetnih tvari o

Najveći problemi iskorištavanja energije vjetra: o velika buka, nagrđen okoliš (u netaknutom obliku često privlačan okoliš), wildlife(ekološke udruge) o problemi skladištena energije za razdoblja ‘zatišja’ o pogodno za područja udaljena od naselja i drugih potrošača, no problem troškovaprijenosa o U iskorištavanju energije vjetra prednjače SAD (Kalifornija), iako zadovoljavaju manje od 1%svojih potreba za električnom strujom o Relativno značajan udio iskorištavanja energije vjetra je u Danskoj SOLARNA ENERGIJA o Solarna energija iskorištava se preko raznih posrednika i izravno o Najveće pogodnosti iskorištavanja solarne energije: o mnoge zemlje Trećeg svijeta imaju povoljne uvjete za iskorištavanje (a potrošnja je jošuvijek mala) o sigurna, čista, efikasna, neograničenog trajanja i u izobilju →

godišnja insolacija na Zemlji je 15 000 puta veća od godišnje potrošnje u svijetu o Iskorištavanje solarne energije ima i svojevrsne nedostatke: o u doba najmanje ponude je najveća potražnja (noću i zimi) o iako je tehnologija znatno napredovala, još nema efikasnih uređaja za korištenje pa jecijena još dosta visoka (približno nuklearnoj energiji) → energija je besplatna, alisu skupi uređaji za prikupljanje, pretvaranje i skladištenje (pitanje je koliko jeonečišćenje pri proizvodnji tih uređaja) o Primjena solarne energije:  izravno: grijanje vode i zraka (prostorija), pretvaranje izravno u električnu energiju(fotonaponske ćelije)  posredno: sustav leća i ogledala kojima se stvaraju visoke temperature kojestvaraju paru koja pak pokreće turbine

posredno iskorištavanje sve se manje koristi jer je tehnologija iskorištavanja sverazvijenija GEOTERMALNA ENERGIJA o Geotermalna energija ne nastaje posredstvom Sunca već je to toplina iz unutrašnjosti Zemljekoja najčešće kao vruća voda ili para izlazi iz zemlje te služi za pogon elektrogeneratorai proizvodnju električne energije o Temperatura raste za 1°C na 30-50 m dubine → temperatura od 100°C je na dubini od oko 3 do5 km o Iskorištavanje moguće samo na područjima s vulkanskom aktivnošću → geotermalne zone pratevulkanizam i slične pojave o Prednosti iskorištavanja geotermalne energije: o stabilan i relativno stalan izvor energije o čista energija o nema potrebe za gorivom → nema transporta ni skladištenja goriva ni otpada jer je gorivovodena para o Nedostaci iskorištavanja geotermalna energije:

o ograničenost lokacija na kojima je moguće iskorištavanje o visoka cijena gradnje i teškoće konstrukcije velikih elektrana (tektonska aktivnost –potresi) o nagrđivanje okoliša (često zaštićenog – nacionalni parkovi) o plinovi, iscrpljivanje podzemnih voda (i u toplicama) Razvoj iskorištavanja geotermalne energije o 1904. godine u Lardarellu u Toscani u Italiji je došlo do prve uspješne proizvodnje energije o 1913. godine u Lardarellu je u rad puštena prva geotermalna elektrana snage 250 kW o 1925. godine geotermalna elektrana je puštena u rad u Japanu (Beppu, Kjušu) o 1958. godine je u Novom Zelandu puštena prva velika elektrana nove generacije – Wairakei(6500 kW) o 1960. godine u Kaliforniji je počela s radom geotermalna elektrana snage 11 000 kW o 1977. godine na Kjušuu puštena u rad geotermalna energija Hatchobaru snage 55 000 kW o Danas se na Kjušuu nalazi više od 50% japanskih geotermalnih elektrana o Najveći korisnici geotermalne energije danas su SAD, Filipini, Meksiko,

Italija te veliki projekti u Japanu o Osim za dobivanje električne energije što je glavna namjena na Islandu, geotermalna energija sekoristi za grijanje kuća i staklenika (Island, Mađarska, Rusija) ENERGIJA BIOMASE o Biomasa je obnovljiv izvor energije kojega čine brojni proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla Alkohol o Najraširenija primjena alkohola kao izvora energije je u Brazilu koji na taj način pokušava smanjitiovisnost o uvoznoj nafti o Alkohol se dobiva iz manioke i šećerne trske, a koristi se ili kao čisti alkohol ili u omjeru 1:4 sbenzinom o 1985. godine alkohol je zadovoljavao 3% brazilskih potreba (Brazil ima preko milijun automobila) o Prednosti korištenja alkohola kao izvora energije: o smanjivanje ovisnosti o nafti

smanjivanje dugova o zapošljavanje na plantažama i u industriji o smanjenje onečišćenosti (plinovi, olovo) o Nedostaci korištenja alkohola kao izvora energije: o uništavanje prašuma za plantaže o stagnacija ili propast ostalih oblika poljoprivrede o ekonomičan tek kad je cijena nafte viša od 28$ po barelu Bioplin o Bioplin je najčešće metan dobiven fermentacijom ostatka biljaka, životinja, izmeta… o Nedostatak je što je metan staklenički plin o Nedostatak je i što se smanjuje materijal za gnojenje Drvo o Drvo obično ne ulazi u podatke o proizvodnji energije jer ne spada u komercijalne izvore o U mnogim je nerazvijenim zemljama glavni izvor energije (npr. Tanzanija 90% ) o Prema procjenama oko 20% energije koja je obuhvaćena statističkim podacima dobiva se izdrveta o Drvo je uvjetno obnovljiv izvor jer je u mnogim krajevima već narušena obnova

error: Content is protected !!