Ispovijesti

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Električna energija je oblik transformirane energije → ne spada u primarnu energiju o Električna energija nastaje pretvaranjem iz nekog primarnog izvora (obnovljivog ilineobnovljivog) o Ona je rezultat traženja načina da se energija iz oblika danog u prirodi pretvori u oblik povoljnijiza korištenje o U svijetu vlada trend brzog porasta proizvodnje i potrošnje → od 1955. do 2000.

godinepotrošnja je povećana za 9 puta o U svijetu je potrošnja električne energije oko 2200 kWh po stanovniku, no postoje velike razlike o u Norveškoj se troši oko 26 000 kWh/stan., u Hrvatskoj oko 2600 kWh/stan., a u Čadu 14kWh/stan. o Najveći proizvođači električne energije su SAD, Kina, Japan, Rusija i Brazil, a najveći potrošačiSAD, Japan, Rusija, Kina i Njemačka

DOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

o Udio primarnih izvora u dobivanju električne energije (2000.): o nafta – prednjače zemlje Bliskog istoka (100%), ali relativno visoko i Italija (>50%) i Japan( ≈ 30%) o plin –

Nizozemska (65%), Irska (45%) o ugljen – JAR (90%), Danska (85%), Kina (75%), Grčka i SAD (60%), Njemačka (71%) o nuklearna energija – Litva (78%), Francuska (77%), Belgija (56%). Švedska (51%) o hidroenergija – Gana (99%), Brazil (92%), Kenija (62%), Austrija (66%), Kanada (62%),Venezuela (60%), Švicarska o Južna Amerika dobiva 80% električne energije iz hidroenergije

PRIJENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

o Električna energija se prenosi od proizvođača do potrošača često na velike udaljenosti o Prenosi se električnom mrežom koja se sastoji od vodova i trafostanica o Električna mreža može biti podzemna i nadzemna o Tijekom prijenosa nastaju gubici zbog otpora u vodiču → kod većih napona su relativno manjigubici o Električne mreže prema naponu:  niskonaponskedo 1 kV  srednjenaponskedo 35 kV  visokonaponskedo 150 kV  najvišeg naponaiznad 150 kV o Distributivna električna mreža najčešće je napona 220 V, negdje 110 V, a negdje 380 V

error: Content is protected !!