Ispovijesti

Svijet će se promijeniti svakoga trenutka!

Znate li gdje možete pronaći uistinu dobru vodu? Možda u podnožju švicarskih Alpi, na Sjevernome ili Južnom polu? Danas nije teško pronaći bocu vode za koju se tvrdi da je najbolja na svijetu, ali možete li uistinu kupiti dobru vodu? Voda jednostavno nije samo H2O. Bez obzira na to koliko je prirodna ili čista voda koju pijete, okus joj neće biti dobar ako vam duša nije čista. Dopustite mi da vas zapitam: koliko vam je čista duša? Pritišću li vas nevolje na poslu?

A što je s obiteljskim problemima? Jeste li uznemireni? Ako jeste, možda će vam se učiniti da je voda koju pijete bezukusna. Nakon što ste uživali u sportu ili nekim drugim vjež-bama čak i voda iz slavine ima izvrstan, osvježavajući okus. Drugim riječima, najvažnije je ono što postoji u va-šoj nutrini. Svjestan sam, to zvuči kao da sam rekao da je sve u vašim mislima, ali pokušavam vam reći ovo: kad vodu pijete s osjećajem zahvalnosti sama je voda fizički dru-gačija, nego kad tu istu vodu pijete sa sjenkom uznemi-renosti na duši.

Naše emocije i osjećaji iz trenutka u trenutak utječu na svijet. Izgovarate li stvaralačke riječi i zamišljate li stvara-lačke slike, pridonosite stvaranju prekrasnoga svijeta. Međutim, odašiljete li razorne poruke, pridonosite raza-ranju svemira. Postanete li toga svjesni, više nećete moći biti bijesni na one koji vas okružuju, niti ćete druge okrivljavati zbog vlastitih pogrešaka i slabosti. Svijet možete promijeniti u trenutku.

Potrebno je samo donijeti jednostavnu odluku. Odabirete li svijet Ijubavi i zahvalnosti ili nasilan svijet ispu¬njen nezadovoljstvom i siromaštvom? Odgovor ovisi o va¬šem trenutačnom stavu. Prema budističkom učenju, sve se u svijetu neprestano mijenja i ništa se nikada ne mijenja. Sa stajališta vibracije, energija vibracije mora biti u neprestanom pokretu. Shvatite li da sve postoji u ovome trenutku, ispunit ćete svoj život nadom i svjetlošću. Više vas neće uznemi¬rivati prošlost; svjesni ste da budućnost može biti kakvu god želite. U ovome trenutku vi, takvi kakvi jeste, držite ključ svega.

Želite li se uvjeriti kakav utjecaj vaša svijest ima na svi-jet, predlažem vam da provedete mali eksperiment, igru pod nazivom »uklanjanje oblaka«. Želim da snagom misli pokušate raspršiti oblake. Odaberite vedar dan, pogledajte u nebo i odaberite omanji oblak. U ovoj su igri osobito važne vaše misli i zato je važno vjerovati da će oblak nestati, ali nemojte se previše truditi. Ako se prejako koncentrirate, nećete moći odaslati energiju. Kad budete spremni, zamislite nevidljivu zraku energije koja se proteže od vaše svijesti prema oblaku i raspršuje ga u komade.

Zamislite kako laserske zrake pogađaju čitav oblak, a ne samo jedan njegov dio. Tada recite u prošlom vremenu: »Oblak je nestao«; is-todobno recite svojoj energiji (opet u prošlom vremenu): »Hvala ti što si to napravila«. Pridržavate li se tih kora¬ka, siguran sam da će oblak postajati sve tanjim i nesta¬ti za nekoliko minuta. Kao što to ovaj eksperiment pokazuje, ljudska svijest može imati golem utjecaj na svijet koji nas okružuje.

Oblaci se sastoje od vode u plinovitom stanju i zato osobito brzo reagiraju na našu volju. U tradicionalnom smislu, svatko tko ustvrdi da svi¬jest ima utjecaj na fizički svijet izlaže se riziku da njego¬vo mišljenje proglase neznanstvenim.

Međutim, znanost je napredovala do točke na kojoj neuspjeh u razumijeva¬nju svijesti i uma ograničava spoznavanje velikoga dije¬la svijeta oko nas. Kvantna mehanika, neke psihološke teorije (kao što je tijek o kojemu je govorio Jung) i genetski inženjering pokazali su nam da postoji jedan svijet drukčiji od onoga kojega poznajemo. Taj drugi svijet ne možemo vidjeti i ne možemo ga dotaknuti. U tome svijetu ne postoji vrijeme.

Čuveni kvantni teoretičar David Bohm svijet dostupan osjetilima nazvao je »eksplicitnim poretkom«, a unutarnje postojanje »implicitnim poretkom«. Bohm smatra da se sve što postoji u eksplicitnom poretku razvilo u implicit-nom poretku te da svaki dio eksplicitnog poretka uključu-je sve informacije o implicitnom poretku.

Možda je to teško razumjeti, ali Bohm u osnovi tvrdi da svaki dio svemira sadrži informacije o svim dijelovima svemira. Drugim riječima, u pojedincu – pa čak i u svakoj pojedinačnoj stanici – postoje sve informacije o svemiru. Informacije o svemiru uključuju vrijeme. Odnosno, činjenica da postojite ovdje i sad dio je informacija o sve-miru, zajedno sa svim ostalim informacijama o sadaš-njosti, prošlosti i budućnosti. Zato mijenjanje čitavoga svijeta u jednom jedinome trenutku nije samo bajka.

error: Content is protected !!