Ispovijesti

SIGURNOST NA RADU I OČUVANJE ZDRAVLJA RADNIKA

Zaštita na radu podrazumeva niz aktivnosti čiji je cilj otklanjanje opasnosti u tehnološkom procesu i organizacionom sistemu kako bi se rad učinio bezbednim i time stvorili povoljni uslovi za očuvanje ljudskog zdravlja i materijalnih dobar.

Zaštita na radu je sastavni deo organizacije rada preduzeća ili ustanove i obuhvata mere i sredstva koja su neophodna za ostvarivanje bezbednih uslova na radu. Funkcija zaštite na radu sastoji se iz mera i aktivnosti čiji je cilj sprečavanje nesreća i povreda na radu i stvaranje uslova za bezbedan rad i očuvanje zdravlja radnika.

U ostvarenju zaštite na radu učestvuju tri osnovna elementa:

I – Preduzeće Uprava preduzeća mora da ima pozitivan stav prema zaštiti na radu. Preduzeće mora da obezbedi materjalna sredstva za formiranje i rad tima koji sprovodi zaštitu, materijal za edukaciju i obuku radnika u oblasti zaštite, lična zaštitna sredstva, da omogući korekcije u tehnološkom procesu i mere zaštite vezane za inoviranje i održavanje procesa rada.

II – Radnici Radnci su motivisani da učestvuju u procesu ostvarenja zaštite na radu i na taj proces mogu mnogo da utiču ako se pridržavaju propisa o načinu rada. Da bi se postigli dobri rezultati radnici moraju da se edukuju o značaju i načinu ostvarivanja bezbednih uslova na radu.

III – Tim koji sprovodi zaštitu Treba da bude integralni deo preduzeća ili ustanove. Čine ga inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara, tehnolozi, projektanti, specijalisti medicine rada i drugi. Zadatak ovog tima je da stvara programe i planove za bezbedne uslove na radu, za obrazovanje i obuku, da prati promene u operacijama i tehnologiji i da evaluira rezultate sprovedenih mera. Pored toga veliku ulogu u ostvarivanju zaštite na radu ima i država, donošenjem odgovarajućih zakonskih akata iz ove oblasti i kontrolom poštovanja tih zakona preko inspekcijskih organa. U mnogim zemljama posebnu ulogu u kontroli primene mera zaštite na radu imaju i sindikati.

error: Content is protected !!