Vijesti

RANO OTKRIVANJE OBOLJENJA IZAZVANOG VARIJACIJAMA ATMOSFERSKOG PRITISKA

1. Opšti pregled
2. ORL pregled (obavezno ispitivanje sluha i ravnoteže)
3. Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca)
4. Radiografija karlice i kolena na tri godine posle desetogodišnje ekspozicije (asepične nekroze)

ZAŠTITA OD IZMENJENOG BAROMETARSKOG PRITISKA HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE

1. LIČNA HIGIJENA

2. ADEKVATNA I HIGIJENSKI ISPRAVNA ISHRANA MEDICINSKE MERE ZAŠTITE I – PROFESIONALNA SELEKCIJA

• Pod povećanim pritiskom dozvoljen je rad radnicima od 18 do 45 god. starosti, a ženama nije dozvoljen.

• Kontraindikacije za rad pod uslovima izmenjenog pritiska su

1. Oboljenja KVS
2. Oboljenja RES
3. Oboljenja bubrega i urinarnih puteva
4. Oboljenja CNS i PNS
5. Epilepsija
6. Alkoholizam
7. Koštanozglobna i mišićna oboljenja
8. Hronična oboljenja srednjeg uva i Eustahijeve tube
9. Poremećaj vestibularnog aparata
10. Akutna stanja poremećaji zdravlja

II – PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

1. Dnevni lekarski pregledi – Svakog dana pre početka rada
2. Periodični pregledi – Na svaka 24 meseca
3. Vanredni pregledi – U slučaju pojave simptoma i znaka pri konpresiji i dekonpresiji
4. Kontrolni pregledi – nakon lečenja u cilju procene sposobnosti za nastavak rada na istom mestu
5. Stomatološki pregledi

III – PROGLAŠAVANJE RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Rad pod izmenjenim barometarskom pritiskom predstavlja radno mesto sa posebnim uslovima rada

IV – EDUKACIJA RADNIKA SOCIJALNE MERE ZAŠTITE
I – OBEZBEĐIVANJE PRAVILNE ISHRANE
II – KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U ZDRAVSTVENO-REKREATIVNIM CENTRIMA
• Pod stručnim nadzorom uz odgovarajući tretman ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE I – STRIKTNO POŠTOVANJE PRAVILA ZA RAD U USLOVIMA IZMENJENOG PRITISKA

Klikom na zatvarate prozor!