RANO OTKRIVANJE OBOLJENJA IZAZVANOG VARIJACIJAMA ATMOSFERSKOG PRITISKA

1. Opšti pregled 2. ORL pregled (obavezno ispitivanje sluha i ravnoteže) 3. Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca) 4. Radiografija karlice i kolena na tri godine posle desetogodišnje ekspozicije (asepične nekroze) ZAŠTITA OD IZMENJENOG BAROMETARSKOG PRITISKA HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE 1. LIČNA HIGIJENA 2. ADEKVATNA I HIGIJENSKI ISPRAVNA ISHRANA MEDICINSKE MERE ZAŠTITE I – PROFESIONALNA SELEKCIJA • Pod povećanim pritiskom dozvoljen je rad radnicima od 18 do 45 god. starosti, a ženama nije dozvoljen. • Kontraindikacije za rad pod uslovima izmenjenog pritiska su 1. Oboljenja KVS 2. Oboljenja RES 3. Oboljenja bubrega i urinarnih puteva 4. Oboljenja CNS i PNS 5. Epilepsija 6. Alkoholizam 7. Koštanozglobna i mišićna oboljenja 8. Hronična oboljenja srednjeg uva i Eustahijeve tube 9. Poremećaj vestibularnog aparata 10. Akutna stanja poremećaji zdravlja II – PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 1. Dnevni lekarski pregledi – Svakog dana pre početka rada 2. Periodični pregledi – Na svaka 24 meseca 3. Vanredni pregledi – U slučaju pojave simptoma i znaka pri konpresiji i dekonpresiji 4. Kontrolni pregledi – nakon lečenja u cilju procene sposobnosti za nastavak rada na istom mestu 5. Stomatološki pregledi III – PROGLAŠAVANJE RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM Rad pod izmenjenim barometarskom pritiskom predstavlja radno mesto sa posebnim uslovima rada IV – EDUKACIJA RADNIKA SOCIJALNE MERE ZAŠTITE I – OBEZBEĐIVANJE PRAVILNE ISHRANE II – KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U ZDRAVSTVENO-REKREATIVNIM CENTRIMA • Pod stručnim nadzorom uz odgovarajući tretman ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE I – STRIKTNO POŠTOVANJE PRAVILA ZA RAD U USLOVIMA IZMENJENOG PRITISKA

fullbrightscholarships