Lifestyle

Od čega je sastavljen svemir?

Spoznamo li činjenicu da smo u suštini voda, imat ćemo u rukama ključ razotkrivanja misterija svemira. Ako s tog novoga gledišta ponovno pogledate svijet, sve ćete početi sagledavati na posve nov način. Različiti događaji koji se odvijaju u čovjekovu životu odražavaju se u vodi. Pojedinac i društvo čine golemi ocean; dodajući svoje pojedinačne kapi tome oceanu, sudjelujemo u oblikovanju društva. Želio bih da što više ljudi čuje poruku koju nam može predati voda i zato sam odlučio objaviti fotografi¬je ledenih kristala. Taj je čin samo mala kap, ali je izaz¬vala mreškanje, a ono je preraslo u val koji se neprestano širi i ima iznimno velik utjecaj na moj život i na živote mnogih drugih ljudi.

Fotografije sam objavio 1999. godine, šest godina nakon što sam se otisnuo u taj neuobičajen pothvat. Tije-kom prvih šest godina skupila se čitava hrpa fotografija koja je jednostavno ležala u mome uredu. Kako bih fotografije pripremio za objavljivanje, pokušao sam ih donekle organizirati; usput sam shvatio da se pred mojim očima odvija priča: uzvišena i čudesna priča koju mi je pokušavao ispričati svaki pojedinačni kristal.

Čim sam počeo razmišljati o objavljivanju fotografi¬ja, obratio sam se nekolicini izdavača, ali se činilo da niti jedan nije zainteresiran. Njihovo odbijanje nije oslabilo moju upornost pa sam odlučio da ću ih objaviti u privatnoj nakladi. No, uskoro sam shvatio da mi, iako si mogu priuštiti objavljivanje fotografija u knjizi, strog distribucijski sustav u Japanu neće dopustiti prodavanje knjige u knjižarama. Bile su to prilično velike prepreke, ali sam odlučio da o njima neću brinuti.

Kad je knjiga izašla iz tiska, spakirali smo primjerke za nekoliko stotina prijatelja i poznanika koji su ih rezervirali te ih poslali. Nedugo nakon slanja prvih primjeraka, počelo se događati nešto neobično. Dobivali smo nove narudžbe od ljudi koji su već dobili knjige. Svojim su prijateljima i poznanicima pričali o knjizi, a ti su ljudi, pak, pričali svojim prijateljima. Neki su kupili pet, pa čak i deset primjeraka i poslali ih prijateljima.

Činilo se da se kap u jezercu naglo pretvara u veliki val. Tada su se povećala i moja očekivanja pa sam poželio da i ljudi diljem svijeta saznaju što se nalazi u knjizi s fotografijama i zato sam dao da se sva objašnjenja prevedu na engleski jezik. Na svu sreću, knjigu su vidjeli ljudi iz čitavoga svijeta:

Shizuko Ouwehand, žena koja mi je kasnije postala prevoditeljicom, poslala je knjige svojim prijateljima u Europi i Americi; ljudi koji su vidjeli fotografije pozivali su me da dođem u njihove zemlje i odr¬žim predavanje. Tijekom godina imao sam sreću posjeti¬ti Švicarsku, Njemačku, Australiju, Nizozemsku, Italiju, Englesku, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i mnoge druge zemlje, u kojima sam ljudima čitavoga svijeta pred¬stavio kristale.

Činilo se da se sve događa baš u pravo vrijeme. Ljudi su tragali za smislom u kaotičnome svijetu u kojemu ži-vimo. Ovaj album fotografija malena je, ali značajna kap koja je izazvala valove što su se s vremenom proširili či-tavim svijetom. Ovdje bih želio objaviti samo mali dio snimljenih fo-tografija. Neke su od njih uključene u knjigu Poruke vode, a neke su iz druge zbirke fotografija, Poruke vode II; neke su fotografije snimljene posebno za ovu knjigu. I sami ćete moći jasno vidjeti učinak koji riječi, fotografije i glazba imaju na vodu.

error: Content is protected !!