Lifestyle

Kakav je to proces koji nas od živahnog mladića i devojke pretvara u oronulog starca i nemoćnu starcu?

Prvo da navedemo simptome te bolesti, da je tako nazovemo, jer sve što se u procesu starenja odigrava veoma slično simptomima neke bolesti. Evo jednog malog prikaza: Arterioskleroza, tromboza, alergija, rak, reumatizam, djabetes, artroza, prostatitis, hemoroidi, parkinson, alchajmer, gljivična oboljenja, paraziti, smetnje u krvotoku, ispadanje zuba, ispadanje kose, seda kosa, bore, visok krvni pritisak, osteoporoza, krivljenje kičme, problemi sa međupršljenovima, karijes, proširene vene, lomljivi nokti, umanjeni libido ….

Nema nikakvog smisla sve te probleme navoditi po imenu, pošto ja i vi nikada nećemo doći u dodir s njima ukoliko budemo poštovali načela koja će biti predstavljena u ovoj knjizi. Za nas će sve postati vrlo jednostavno, jer ćemo naučiti da sve posmatramo potpuno drugim očima. Simptomi starenja su, dakle, isti kao i simptomi ovih bolesti. Slabosti se jednostavno gomilaju jedna na drugu. A onda, kada telo više ne može da izdrži, kada iscrpi sve svoje izvore, struja se jednostavno isključuje. Zašto? Zato što neko nije platio račun! Kakav račun? Ne znamo ni za kakve račune! Bore, jetrene mrlje, opadanje kose, loši zubi, sve je to predstavljalo znake upozorenja.

Da bi sve te račune mogao da plati, čovek mora da zna kako da se unapred pripremi i osigura. Veoma je važno znati kako čovek treba da se ponaša, koje zakontosti se iza svega kriju. Onaj koji bez znanja i bezbrižno prolazi kroz život, vrlo brzo će „isprazniti“ svoj životni konto. Međutim, onaj koj želi da postane „zdravstveni milionar“ mora na vreme, unapred, da svoje životne godine uloži uz velike kamate. Uprkos svem napretku nauke starenje je postalo brže, iako se prosečno očekivanje života povećalo. Međutim, takav duži život i nije neko naročito dostgnuće, jer znaći samo duže i polaganije propadanje i slabljenje u toku veštački održavanog života.

Takvo veštačko održavanje života u nekom pretrpanom staračkom domu i s njime povezano mazohističko posmatranje svakodnevnog vlastitog starenja svakako da nije nešto čemu bismo se mogli radovati. Iz godine u godinu sve više milijardi gotovog novca se ulaže u medikamente, samo da bi se taj proces obuzdao. Međutim, time se uklanjaju, bar prividno, samo simptomi, a ne i njihovi dublji uzroci. Samo kada se prepoznaju i prouče uzroci nešto će se stvarno moći učiniti.

Ali, kakve veze sve to ima s našom temom? Tačno uzevši, sve što ne osigurava totalno zdravlje i blistavu mladost predstavlja samo odugovlačenje i produžavanje procesa starenja. Čovek se rađa zdrav i čist, ali samo onda ako je majka u toku trudnoće živela na odgovarajući način. U toku daljeg toka života, čovek se truje svakim zalogajem, udisajem vazduha, ali i svakom zatrovanom mišlju. Zašto? Zato što ga niko nije obavestio šta treba da čini i kako da se ponaša! Na televiziji se reklamiraju proizvodi, a ne zdravlje.

Apoteke žive od toga isto onako kao i lekari. Većina ljudi nema ni pojma šta se s njima vrlo sporo događa i upravo to je tragično. A sve zajedno je u načelu tako jednostavno i lako shvatljivo. Svako bi mogao da bude savršeno zdrav. Sve počinje, kao i sve ostalo u životu, pravilnim razmišljanjem. Na temelju pravilnog razmišljanja usvajaju se nove navike.

Na temelju navika određuje se sudbina. Jer sve što se ikada učini ima svoj početak u mislima. I upravo to je tematika drugog dela ove knjige. Današnja medicina čini sve što je u njenoj moći, ali to jednostavno nije dovoljno. Ona mora suviše često da doživljava neuspehe i poraze, zato što suviše komplikuje ono što je samo po sebi tako jednostavno (nazvano školska medicina). Medicina je tehnički raskošna, ali nešto više od ograničavanja štete beli mantil na žalost često ne može da postigne.

Lekari pokušavaju da nešto konzerviraju, ali ne mogu da mu uliju život. Trebalo bi da i oni uzmu u svoje ruke svoj telesni život i da ga zdravim sistemom ponašanja i uz Božju pomoć spasu od propasti. Bilo bi savršeno kada bi čovek živeo gledajući dovoljno unapred da nikada ne mora da zatraži lekarsku pomoć. Kao što je već bilo rečeno, naši lekari troše bezbrojne prekobrojne sate na svoje pacijente. Oni sami spadaju u grupu koja ima najmanje životno očekivanje (prosečno 58 godina) i na žalost često ne mogu da pomognu. Osim toga, žalosno je što se samo bolesti proučavaju, iako bi bilo logičnije da se izučava i istražuje zdravlje.

Naravno da morate potražiti pomoć lekara kada dođe do telesnih problema. Ali, niste obavezni da mu sve poverujete. Poslužite se jednostavno svojim zdravim razumom! Naravno da i lekari imaju svoje časno mesto u našem svetu. Šta biste inače činili posle nekog teškog saobraćajnog udesa bez hirurga? Ipak, čovek mora da kaže da medicinari, iako raspolažu jednim visokim akademskim obrazovanjem i širokim znanjem, nisu stekli u toku školovanja i sposobnost da prepoznaju šta je dobro za naše srednjeročno i dugoročno zdravlje. Školska medcina, na mnogim područjima potpuno zastarela, polazi od pretpostavke da je prirodno da čovek bude bolestan i da je u samoj njegovoj prirodi da stari.

Međutim, moram da kažem da je prirodno i normalno da čovek bude potpuno zdrav i u blistavom mladalačkom obliku. Postavite se jednom na neku raskrsnicu i posmatrajte ljude koji prolaze. Teškim koracima i uronjeni u svoju žalosnu ograničenost idu svojim putem. A rešenje naših telesnih problema uopšte ne bi bilo teško kada tu odgovornost ne bismo tako olako prebacivali na već preopreterećene lekare umesto da se sami potrudimo da steknemo neophodno znanje.

Ništa ne donosi i dalje živeti normalno i „civilizovano“. Vi i ja se moramo postarati da sve bude dobro, moramo preduzeti nešto sa svoje strane. Mi se moramo postarati za nove uzroke koji će dovesti do novih posledica, naime, da izgledamo mladi da dugo živimo. To je pravi proces „antaginga“. Vaše telo je jedna čudesne i prekrasna mašina, koja je potpuno obnovljiva koja sama sebe podmlađuje sama sebi pomaže. Samo treba znati kako i koje poluge treba pokrenuti da bi se to dogodilo.

Teže postaje samo u slučaju kada su organi neopozivo uništeni, ali čak i tada često može doći do poboljšanja. Slušajte sada pažljvo ono što će vas intuitivno pokrenuti i učiniti da u praksi primenite ono što ste naučili.

Klikom na zatvarate prozor!