GEOLOGIJA EVROPE

Evropu čine uglavnom morfostrukture čija je geneza vezana za kaledonsku, hercinsku i alpsku orogenezu. Početkom paleozoika to je bilo područje prostanih morskih akvatorija. Tek krajem silura nastupa kaledonska orogeneza, s kojom su uskoj vezi kaledonidi zapadne Evrope. Staro kopno našeg kontinenta predstavlja Baltički štit (područje današnje Finske, Švedske i Norveške). Nešto kasnije na prelazu karbona u perm dolazi do hercinskih orogenetskih pokreta. Iz tog perioda fatiraju masivi i gorja središnje Evrope, kao što su Centralni masiv u Francuskoj, Vogezi, Šumava, Krkonoše u Češkoj, Harts u Njemačkoj itd. Tokom trijasa dolazi do stvaranja Tetis okeana i do početka alpske orogeneze koja traje od mezozoika do danas. Krajem krede, tokom laramijske orogenetske faze, stvaraju se borane strukture, a zatim nešto kasnije u periodu oligocen-miocen dolazi do intenzivnih navlačenja u području Sredozemne subdukcijske zone. Rezultira to sužavanjem Tetisa i izdizanjem mlađih borano-navlačnih struktura alpsko-himalajkog orogena. Tokom tercijara, nešto sjevernije od Tetisa pružala se paralelno sa njom akvatorija Paratetisa (od područja današnje Aralskog jezera do današnjih Alpi). U neogenom periodu formiraju se u Evropi brojni neogeni bazeni sa debelim naslagama uglja, na što je prvenstveno uticala tadašnja topla i vlažna klima. U neotektonskom periodu, od kraja miocena do danas dolazi do intenzivnog izdizanja i formiranja visokih planina alpsko-himalajskog orogenog pojasa (Pirineji, Alpi, Apenini, Dinaridi, Kavkaz, Karpat, Rodopi i Pondsko gorje). Rezultira to potpunim zatvaranjem nekadašnjeg Paratetisa i Tetisa te formiranjem Sredozemnog mora, Crnog mora zatim unutargorskih i mežugorskih bazena (Panonska nizija, Padska nizija). Klimatske prilike tokom pleistocena i neotektonsko izdizanje planinskih uzvišenja odrazili su se intenzivnom glacijacijom kojom su bili zahvaćeni veliki dijelovi Evropskog kopna. Fjordovi na sjeveru Evrope zatim estuari zapadnoevropskih rijeka, debeli morenski nanosi ukazuju na aktivnu pleistocensku glacijaciju.

fullbrightscholarships