ELEMENTI SOCIJEALNE ZAŠTITE RADNIKA

Osnovni zadatak socijalne zaštite radnika je obezbeđivanje takvih uslova na radnom mestu i van njega, koji će osigurati bezbednost na radu, očuvanje zdravlja i zadovoljstvo radnika postignutim rezultatima i načinom života uz istovremeno sprečavanje nastanka premora, oboljenja i povreda. Osnovna načela socijalne zaštite su omogućavanje bavljenja određenom delatnošću, podsticanje stvaralaštva i produktivnosti, humanizacija rada i načina života uopšte i solidarnost. ELEMENTI SOCIJEALNE ZAŠTITE RADNIKA • Bezbedni uslovi rada i odmora; • obezbeđivanje adekvatne ishrane i napitaka za vreme rada; • obezbeđivanje prostorija za odmor, uzimanje hrane, održavanje lične i higijene radne odeće; • organizovan prevoz do radnog mesta i nazad; • adekvatno rešenje stambenog pitanja radnika i njegove porodice; • briga preduzeća i društva o načinu čuvanja dece i školovanju članova porodice; • organizovan način provođenja godišnjih odmora u objektima preduzeća; • omogućavanje bavljenja kulturnim i rekreativnim aktivnostima; • edukacija koja će doprineti napredovanju na poslu. Cilj ovih mera nije samo ostvarivanje materijalne egzistencije, nego i zadovoljenje potreba za samostalnošću, prestižom, ugledom i poštovanjem u društvu i kao rezultat toga zadovoljstvo radnika.

fullbrightscholarships