BIOLOŠKO DEJSTVO OSVETLJENOSTI

• Svetlost pored toga što omogućava čoveku da vidi predmete, utiče i na stanje viših psiholoških funkcija i fiziološke procese u organizmu. • Adekvatna osvetljenost 1. Deluje tonzilirajuće na organizam 2. Izaziva osećaj ugodnosti i raspoloženja 3. Povećava produktivnost rada • Neadekvatna osvetljenost 1.Narušava psihofizički konfor 2.Dovodi do bržeg zamora vida i njegovog oštećenja 3.Smanjuje produktivnost i pogoduje povređivanju. • Boje takođe imaju psihološko dejstvo o čemu treba voditi računa pri uređenju radnih prostorija i mašina 1. Crveno-oranž ubrzava nervno psihičke reakcije 2. Žuto-zelena deluje umirujuće 3. Plava deluje deprimirajuće • Delovi mašina koji mogu uzrokovati povrede ne bi smeli biti obojeni tamnim i hladnim bojama • Kao posledica neadekvate osvetljenosti može doći do: 1. ZABLEŠTAVANJE • Smanjenje ili nemogućnost viđenja samo za vreme dok traje vizuelni stimulans. 2. ZASLEPLJENOST • Smanjenje ili nemogućnost viđenja koje traje i neko vreme nakon ekspozicije. 3. OŠTEĆENJE RETINE (termičko i fotohemijsko). NORMATIVI • Osvetljenost na radnom mestu mora da zadovolji četiri osnovna zahteva. 1. Kvalitet svetla treba da bude što bliži prirodnom osvetljenju. 2. Nivo osvetljenosti treba da zadovolji zahteve dotičnog radnog mesta. Ovi zhtevi svrstani su u 6 kategorija (veoma mali, mali, srednji, veliki, veoma veliki i izvanredno veliki. 3. Osvetljenost treba da bude ravnomerna u prostoru i nepromenjivog intenziteta tokom vremena. 4. Osvetljenost treba da bude takva da nedovodi do zableštenja.

fullbrightscholarships